Algemene Voorwaarden

De Escape Rooms
We hebben momenteel 2 escaperooms. De ene is toegankelijk voor minimaal 4 en maximaal 8 spelers. De andere voor minimaal 3 en maximaal 6 spelers.
De escape rooms zijn bedoeld voor volwassenen. Kinderen zijn echter wel welkom. Wanneer jonge kinderen deel uitmaken van een groep met ook een aantal volwassenen gaat dat prima. Groepen van alleen kinderen in de leeftijd tot 11 jaar raden we af onze escaperooms te spelen. Kinderen onder de 16 jaar worden alleen toegelaten in bijzijn van ten minste één volwassene.
Bezoekers onder invloed van drank of drugs wordt toegang tot de escape room ontzegd. De spelleider van Escape Roosendaal heeft te allen tijde het recht bezoekers de toegang te weigeren wanneer deze daar aanleiding toe ziet. Wanneer bezoekers zich binnen de escape room onbehoorlijk gedragen kan de spelleider het spel voortijdig stoppen, zonder dat daar enige compensatie vanuit Escape Roosendaal tegenover staat.
Wanneer door ontoelaatbaar gedrag schade wordt berokkend, zal dit op de betreffende speler(s) verhaald worden.
De spelers dienen op tijd aanwezig te zijn. Te laat arriveren gaat van de eigen speeltijd af. Er is voortdurend camera toezicht in de escape room. Voordat de groep de escape room in gaat, worden alle telefoons ingenomen en opgeborgen. Dit omdat foto’s maken in de escape room niet is toegestaan.

De City Game
Tijdens de City Game lopen de spelers door de binnenstad van Roosendaal. Escape Roosendaal is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook, opgelopen op de openbare weg.
Schade toegebracht aan onze iPads en/of koffers inclusief toebehoren, zullen op de betreffende persoon of personen verhaald worden.
Voor de start van de Citygame nemen wij een identiteitsbewijs van één van de deelnemers in dienend als borg voor de iPads en koffers.

Betaling
Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te gebeuren tenminste een dag voor het bezoek aan Escape Roosendaal. Wanneer de betaling niet voldaan is ten tijde van het bezoek zal toegang tot de escape room geweigerd worden.

Annuleren
Een boeking kan kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor de aanvangstijd. Annuleren binnen 24 uur is mogelijk, maar tegen 50% van de totale kosten. Bij een no-show, ofwel het zonder enige verwittiging niet op komen dagen van een groep, blijven de totale kosten verschuldigd.
Wanneer, om welke reden dan ook, een uiteindelijke groep uit minder personen bestaat dan waarvoor geboekt is is er geen mogelijkheid tot financiële compensatie.

We kunnen ons voorstellen dat u over u ervaring bij Escape Roosendaal wil vertellen aan vrienden en familie. Houdt daarbij echter wel in het achterhoofd dat het verraden en verklappen van de puzzels, verhaallijn en aankleding een bezoek voor de betreffende personen volledig kan verpesten. Vertel dus geen inhoudelijke zaken over de escape room.