Algemene Voorwaarden

De Escape Room
De escape room is toegankelijk voor minimaal 2 en maximaal 6 personen tegelijk. De escape room wordt afgeraden voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen onder de 15 jaar worden alleen toegelaten in bijzijn van ten minste één volwassene. Bezoekers onder invloed van drank of drugs wordt toegang tot de escape room ontzegd. De spelleider van Escape Roosendaal heeft te allen tijde het recht bezoekers de toegang te weigeren wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet.
Wanneer door ontoelaatbaar gedrag schade wordt berokkend, zal dit op de betreffende persoon verhaald worden.
De spelers dienen op tijd aanwezig te zijn. Te laat arriveren gaat van de eigen speeltijd af. Er is voortdurend camera toezicht in de escape room. Voordat de groep de escape room in gaat, worden alle telefoons ingenomen en opgeborgen. Dit omdat foto’s maken in de escape room niet is toegestaan.

Betaling
Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te gebeuren tenminste 3 dagen voor het bezoek aan Escape Roosendaal. Wanneer de betaling niet voldaan is ten tijde van het bezoek zal toegang tot de escape room geweigerd worden.

Annuleren
Een boeking kan kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor de aanvangstijd. Annuleren binnen 24 uur is mogelijk, maar tegen 50% van de totale kosten. Bij een no-show, ofwel het zonder enige verwittiging niet op komen dagen van een groep, blijven de totale kosten verschuldigd.
Wanneer, om welke reden dan ook, een uiteindelijke groep uit minder personen bestaat dan waarvoor geboekt is is er geen mogelijkheid tot financiële compensatie.

We kunnen ons voorstellen dat u over u ervaring bij Escape Roosendaal wil vertellen aan vrienden en familie. Houdt daarbij echter wel in het achterhoofd dat het verraden en verklappen van de puzzels, verhaallijn en aankleding een bezoek voor de betreffende personen volledig kan verpesten. Vertel dus geen inhoudelijke zaken over de escape room.